Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘Tagged בודהיזם’

קונפוציוס נשאל: "מה מדהים אותך ביותר בבני האדם?

תשובתו היתה: "בני האדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף – ואז הם מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם. בשל מחשבותיהם על העתיד הם שוכחים את ההווה – וכך אינם חיים לא למען ההווה ולא למען העתיד. ובה בשעה שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו, הם מתים כאילו מעולם לא חיו."

מתוך:      http://www.derech.net/presents.htm

מודעות פרסומת

Read Full Post »