Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ביפורי זן’

יום אחד צעד בנזאן בשוק ושמע במקרה שיחה בין קצב לבין לקוח.

"תן לי את חתיכת הבשר הטובה ביותר שיש לך", אמר הלקוח.

"הכל בחנות שלי הוא הטוב ביותר", השיב הקצב. "לא תוכל למצוא כאן חתיכת בשר שהיא אינה הטובה ביותר". ולמשמע מילים אלה זכה בנזאן בהארה.


מתוך:   http://www.ahavabooks.com/fables_4.htm

מודעות פרסומת

Read Full Post »